wykopki

Wielki słownik ortograficzny PWN

wykop•ki -ków

Słownik języka polskiego PWN

wykopki
1. «wykopywanie ziemniaków lub innych roślin okopowych; też: okres takich prac polowych»
2. «rozkopywanie jezdni, chodników w celu naprawy lub zakładania podziemnych instalacji»
3. «doły, rowy na rozkopanych ulicach»
4. środ.; zob. wykopaliska

• wykopkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego