wylewać

Słownik języka polskiego PWN*

wylaćwylewać
1. «lejąc, usunąć płyn z jakiegoś naczynia»
2. «o rzece, strumieniu itp.: wystąpić z brzegów»
3. «wypowiedzieć, uzewnętrznić jakieś uczucia»
4. «pokryć jakąś powierzchnię roztopioną, krzepliwą substancją»
5. pot. «wyrzucić kogoś skądś»
wylać sięwylewać się
1. «o płynach: wypłynąć z jakiegoś naczynia, zbiornika itp.»
2. «wydostać się skądś, zwykle w dużej ilości»
3. «o uczuciach: uzewnętrznić się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego