wymagać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wymagać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wymagać
1. «domagać się, życzyć sobie czegoś kategorycznie»
2. «niezbędnie potrzebować czegoś»
3. «nakładać na kogoś jakiś obowiązek»
wymagający «mający duże wymagania»
wymaganie «warunek lub zespół warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego