wynaturzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

wynaturzenie; -rzeń
wynaturzony; -rzeni
wynaturzyć się -rzy się, -rzą się

Słownik języka polskiego PWN

wynaturzenie «rzecz, fakt lub zjawisko odbiegające od normy lub niezgodne z naturą»
wynaturzyćwynaturzać «doprowadzić do zwyrodnienia»
wynaturzyć sięwynaturzać się «zdegenerować się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego