wypowiedź

Wielki słownik ortograficzny PWN

wypowiedź -edzi; -edzi

Słownik języka polskiego PWN

wypowiedź «ustne lub pisemne zabranie głosu w jakiejś sprawie»
funkcja ekspresywna, emotywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na ujawnianiu poprzez użycie określonych środków językowych pewnych cech mówiącego»
funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka służąca podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji»
funkcja impresywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na oddziaływaniu na wolę i zachowanie rozmówcy za pomocą skierowanych do niego znaków językowych»
funkcja poetycka języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na zwracaniu uwagi odbiorcy na same znaki językowe»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co się robi z wypowiedzią?
20.12.2017
Szanowni Państwo,
czy poprawna jest łączliwość udzielić wypowiedzi? Jeśli nie, jakiego innego czasownika można użyć?

Pozdrawiam
segmentacja wypowiedzi na całostki znaczące
19.06.2013
Czy w zdaniach typu: „Co masz za ubranie?”, „Wziął Annę za żonę” przyimek za oznacza 'jako, w charakterze, w roli'?
Narracja razem z przytoczeniem wypowiedzi
11.02.2016
J. Podracki w Słowniku interpunkcyjnym... (PWN, 1998, seria z krukiem, str. 20) wspomina o możliwości stosowania przecinka bezpośrednio po pytajniku, jednak wśród zamieszczonych tamże przykładów nie znalazłem takiego, który by rozwiał wątpliwości co do oceny takiego zapisu:
Wszedłem do pokoju, było ciemno, co robisz?, usłyszałem, rozejrzałem się.
Czy taka interpunkcja (choć z pewnością nie wzorcowa) jest akceptowalna?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czytania całości i modyfikującymi sens poszczególnych fragmentów. Jeśli w tej wypowiedzi ramowej Urbankowski powiada: "znacznie mniej miejsca poświęcam mesjanizmowi; pomijam dyskusje...
  • ... gubi się i myli, kiedy ten przerywa mu w połowie wypowiedzi i udaje niezainteresowanego. Najczęściej praktykowane "przerywacze" to nieuzasadnione pytanie o...
  • ... jest przez autora
    wyjaśnione. Za przykład metafory otwartej możemy uznać
    wypowiedź Daito
    Kokushiego, który porównał istotę zen do ośmiościennego głazu szybującego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego