wypromieniowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wy•promieniowywać -owuje, -owują

Słownik języka polskiego PWN

wypromieniowaćwypromieniowywać «o niektórych ciałach: wysłać energię promienistą, cieplną, świetlną lub elektromagnetyczną; też o energii: wydzielić się z czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego