wyrazistość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

wyrazisty
1. «sugestywnie coś wyrażający, oddający, przedstawiający»
2. «mający wyraźne cechy i łatwy do określenia i odróżnienia»

• wyraziście • wyrazistość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego