wysoko postawiony

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

wysoko oczyszczony
16.07.2002
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie - rozstrzygnięcie sporu co do prawidłowej pisowni określenia wysoko oczyszczona lub wysokooczyszczona. Chodzi o wysoko oczyszczoną insulinę, która w niektórych publikacjach pisana jest również jako wysokooczyszczona insulina. Oczekujemy pomocy, aby prawidłowo, zgodnie z zasadami ortografii zapisać to okreslenie w naszej dokumentacji. W wielu słownikach, które wertowaliśmy, nie znaleźliśmy zapisu tego określenia.

Z poważaniem
Krzysztof Osmólski
Inna sprawa to (,) czy...
8.07.2015
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie interpunkcja w zdaniu „Czy ma to wpływ na ludzkie zachowania, to inna sprawa”. Gdyby zamienić kolejność członów oddzielonych przecinkiem, widoczna byłaby podrzędność frazy „Czy...” i konieczność przecinka, więc chyba powinien się znaleźć również w wyjściowej wersji? A co ze zdaniem „Inna sprawa to czy ma to wpływ na ludzkie zachowania”?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
tytuły porad
18.02.2015
Szanowni Państwo,
po pytaniu http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/b-Nie-wszystkie-b-tytuly-zaczynaja-sie-mala-litera;15534.html cały czas zastanawiam się nad wielką literą w tytułach wiadomości mejlowych. Do tej pory zawsze tak zaczynałem, ale może najlepiej byłoby stosować taką zasadę jak Państwo? Choć w mejlach oficjalnych pisanych do osób wyżej postawionych mała litera wygląda mi niezręcznie.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... aspiracji.
    Wtajemniczeni a złośliwi mówią chętnie o kulisach budowy Brasilii.
    Wysoko postawieni dygnitarze i bankierzy podobno na tej gigantycznej inwestycji dobrze zarobili...
  • ... lat z wywiadem i jego forsą" i że według informacji wysoko postawionego oficera MSW Dochnal jeździ Bentleyem "zarejestrowanym na słynnego szpiega Mariana...
  • ... łączą szefa agendy francuskiej spółki reklamowej z pewnymi posłami i wysoko postawionymi ludźmi w administracji Państwa, i tak zwanych służb?
    Interesują ich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego