wystrzępiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wy•strzępiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wystrzępićwystrzępiać «porobić strzępy na brzegu czegoś»
wystrzępić sięwystrzępiać się «zostać wystrzępionym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego