wyszukać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wyszukać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wyszukaćwyszukiwać «intensywnie szukając, znaleźć kogoś lub coś»
wyszukać sięwyszukiwać się «znaleźć siebie nawzajem»
wyszukany «niezwykły, oryginalny i wykwintny»
• wyszukanie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego