wyszukanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

wyszukać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wyszukany «niezwykły, oryginalny i wykwintny»
• wyszukanie
wyszukanie «oryginalność i wykwintność»
wyszukaćwyszukiwać «intensywnie szukając, znaleźć kogoś lub coś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego