wznawiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wznawiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wznowićwznawiać
1. «podjąć coś na nowo po przerwie»
2. «wydać, wydrukować coś ponownie»
wznowić sięwznawiać się «zostać powtórzonym, podjętym na nowo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

-owiać czy -awiać?
7.07.2009
Szanowni Państwo,
czy mogą mi Państwo podać choć jeden powód, dla którego słowniki (SJP PWN; Wlk. Słownik Ort.-Fleks., Świat Książki) podają jako poprawny czasownik urzeczowiać od urzeczowić? Próbowałam znaleźć inny taki przykład, ale mi się nie udało. Wszędzie o przechodzi w a: ustanowićustanawiać, wznowićwznawiać, wyłowićwyławiać, upaństwowićupaństwawiać, uzdrowićuzdrawiać, uzmysłowićuzmysławiać.
Z poważaniem
Barbara Słomka
trudne kwestie dialogowe
17.06.2013
Jak zaznaczyć na początku wypowiedzi w utworze dramatycznym, że mówiący kontynuuje cytowanie? Poniższy zapis sugeruje, że to w cytowanym tekście było opuszczenie:
KUŹMA
Tak piszą. Stoi czarno na białym. „W dniu wczorajszym zatwierdzono ostatecznie wniosek”… Słuchasz, Oleś?
OLEŚ
Słucham, Kuźma, słucham...
KUŹMA
„...wniosek o amnestii. Akt ten, od dawna oczekiwany przez społeczeństwo”, tak piszą, przez społeczeństwo... „nabiera mocy prawnej z chwilą jego ogłoszenia”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stowarzyszenia baseballowe we Włoszech. Staraniem Oskara Johansona szwedzki Klub Vasteras wznawia działalność w oparciu o uzyskaną od Pana Spaldinga pomoc.
    1920...
  • ... w la-ba-da i wycofał się, pociągnięty przez narzeczoną.
    -
    Wznawiamy obecnie zabawę - rozpoczął wodzirej. - Wznowimy ją tańcem la-ba-da...
  • ... horror, który w piątek zmroził nerwy Amerykanom, wczoraj wraz ze wznawianiem pracy kolejnych giełd ogarniał kolejno: Tokio, gdzie barometr koniunktury stracił...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.