wzorem

Wielki słownik ortograficzny PWN

wzór wzoru, wzorze; wzorów

Słownik języka polskiego PWN

wzór
1. «rysunek, motyw odbity, wyhaftowany itp. w celu ozdobienia czegoś»
2. «rysunek, przedmiot przeznaczony do odtwarzania lub powielania»
3. «osoba lub rzecz, którą warto naśladować»
4. «ciąg symboli wyrażający prawa matematyczne lub fizyczne albo przedstawiający układ cząsteczek związku chemicznego»

• wzorek
wzór chemiczny «przedstawienie składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli»
wzór kulturowy «zespół powtarzalnych i dość trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury»
wzór norweski «wzór w formie barwnego pasa, zwykle z motywem gwiazd lub stylizowanych jeleni»
wzór redukcyjny «wzór pozwalający wyrażać funkcje trygonometryczne dowolnego kąta przez funkcje trygonometryczne kąta ostrego»
wzór rekurencyjny «wzór pozwalający obliczyć wyrazy ciągu na podstawie jednego lub kilku wyrazów poprzedzających»
wzór strukturalny «wzór chemiczny przedstawiający model budowy cząsteczki, uwzględniający rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz sposób ich powiązania»
wzór sumaryczny «wzór chemiczny będący zapisem symboli pierwiastków tworzących cząsteczkę, z podaniem liczby atomów każdego z nich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wzór zaproszenia
28.01.2008
Wzór zaproszenia do małego kina na premierę filmu.
wzory listów
28.08.2002
Proszę mi podać adres internetowy lub tytuł poradni na temat zasad pisania listów (m.in. w instytucjach rządowych).
Pozdrawiam.
wzór, przykład, ideał
24.10.2002
Dzień dobry.
Chciałbym wiedzieć, jak nazywa się osoba, z której można brać przykład?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... miejscach
  różne religie fundowały świątynie, których bryła wynika z identycznego
  wzoru.
  Można zatem bez większego ryzyka przyjąć, że zarówno w przeszłości...
 • ... swoiste łańcuchy działań, układające się w powtarzalne cykle wzorów zachowań; wzory zachowań - dotyczą już konkretnych modeli będących efektem końcowym przyjętego systemu...
 • ... obalić w imię wyższych racji
  i zaprowadzić Nowy Ład
  na
  wzór wielkiego Związku Rad.

  Odpowiedź znam na to pytanie,
  lecz nie...

Encyklopedia PWN

wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości (np. wzór osobowy rycerza, ziemianina, kupca, gentlemana, artysty, żołnierza, rewolucjonisty, uczonego);
umowny zapis jakościowego i ilościowego składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli chemicznych.
nowe rozwiązanie techn. (wynalazek) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części istniejącego już przedmiotu o trwałej postaci (nie może to być np. sposób wykonania), którego nieodzowną cechą jest użytkowość;
zespół powtarzalnych i względnie trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!