z d.

Wielki słownik ortograficzny PWN

z d. (= z domu)

Porady językowe

Frazeologizmy z d…
17.01.2019
Dzień dobry,
moje pytanie jest nieco grubiańskie, niemniej jednak kwestia ta wywołała ostatnio ożywioną dyskusję wśród moich znajomych. Otóż, czy poprawnie jest powiedzieć, że ktoś dostał w dupę, czy też że dostał po dupie? Moim zdaniem obie wersje są poprawne i równoznaczne, ale proszę o rozstrzygnięcie tego dziwnego sporu.

Z uszanowaniem,
Zakłopotany czytelnik Poradni
z domu...
16.09.2014
Jak brzmi poprawna odmiana nazwisk występujących po zwrocie z domu?:
– dzięki dotacji księżnej Anny Ostrogskiej, z d. Sztemberg / Sztembergowej?
– dzięki fundacji Jana Hańskiego i jego żony Zofii, z d. Skorupka/Skorupki
– dzięki funduszom Ksawerego Branickiego i jego żony Aleksandry, z d. Engelhardt?
DZIĘKUJĘ za pomoc!
z Mrzygłoda?
18.01.2014
W WSO i WSPP (hasło problemowe Odmiana naw miejscowości, s. 1635), a także w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części zaleca się, by Mrzygłód odmieniać tak jak Tarnobrzeg, czyli w dopełniaczu z końcówką -a. Czy nie jest to jakaś omyłka? Na stronach WWW przeważa forma z Mrzygłodu, a wyniki kwerendy z Mrzygłoda są co najmniej zastanawiające.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... złożone nam oferty miały wartość paruset tysięcy złotych. Ponadto wspólnie z D.T. "Centrum" chcemy zamawiać konkretne projekty lub też kierować znany...
  • ... wnętrza dworskie, bogata kolekcja portretów sarmackich).
    Kościół z 1900, wyposażenie
    z d. kościoła z XVII i XVIII w. - 174km WRÓBEK. Kościół drewniany...
  • ... przebud. 1870-75. W pałacu bogato wyposażone Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Z d. zamku zachowały się w dolnej kondygnacji gotyckie komnaty XV w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego