z o.o.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sp. z o.o. (= spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
z o.o. (= z ograniczoną odpowiedzialnością)

Słownik języka polskiego PWN*

o kreskowane, o z kreską «litera ó odpowiadająca brzmieniu u, stosowana przede wszystkim w wypadkach, gdy samogłoska ta wymienia się z o, np. wózwozy»
z o.o. «o spółce: z ograniczoną odpowiedzialnością»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego