z poduszczenia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... KIK-u. Do Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności - który w 1962 roku z poduszczenia Jana Józefa Lipskiego założyłem trochę przeciwko Jackowi Kuroniowi - zapraszaliśmy między...
  • ... opanować niejakiemu Napierskiemu, który przybrał sobie nazwisko Kostki. Uczynił to z poduszczenia Chmielnickiego na czele "dobranej kupy łotrów". Szczęśliwie "Gembicki biskup krakowski...
  • ... się od tej odpowiedzialności uwolnić: "Jeżeli lit z rozkazu lub z poduszczenia swojego pana zabije jakiegoś człowieka, na przykład nobila, to pan...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego