złoty dewizowy

Słownik języka polskiego PWN

złoty dewizowy «w PRL: jednostka rozrachunkowa stosowana w handlu zagranicznym»

Encyklopedia PWN

ekon. jednostka rozrachunkowa używana w Polsce do 1982 w zestawieniach planów i statystyk handlu zagranicznego i obrotów płatniczych z zagranicą.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego