za pomocą

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

za pomocą której, na podstawie którego itp.
9.04.2009
Witam Państwa!
Mam pytanie dotyczące wyrażeń przyimkowych tworzonych z zaimkiem który. Otóż SPP zabrania przestawiać ich szyku, wyjąwszy takie wyrażenia, jak: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie. Czy to naprawdę są wszystkie możliwe przypadki? Co np. z wyrażeniem w ciągu którego? Czy należy pisać np. „Żyjemy w okresie, w którego ciągu (...)”?! Albo – zgodnie z SPP – możemy pisać „Nowelizacja, na mocy której (...)”, ale nie wolno już „Nowelizacja, mocą której (...)”?
przy pomocy czy za pomocą?
12.01.2005
Witam serdecznie.
Ostatnio od znajomej redaktorki i tłumaczki dowiedziałem się, iż forma przy pomocy może być używana tylko z osobami (przy pomocy kogoś), natomiast do przedmiotów powinno być stosowane za pomocą (czegoś). Szybkie badanie w internecie – w tym również na stronach poradni – wykazało, iż jest to rozróżnienie praktycznie nieistniejące. Czy tak jest faktycznie, czy tak kiedyś było, ale już nie jest, czy tak w ogóle nie było i nie jest?
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarek Hirny
Za tym rokiem
11.09.2018
Dzień dobry,
Szanowna poradnio,
Dziękuję za pomoc.
Proszę o odpowiedź czy przyimek za może oznaczać, być synonimem „za tym + okres czasu”. Za tym rokiem, za tym tygodniem itp. jako za rok, za tydzień w jakimkolwiek kontekście czy będzie to niepoprawne? Wydaje się, że potocznie tak się mówi i myśli więc powinno zostac dodane takie znaczenie do słownika?

Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czasie W. Bothe i W. Kolhőrster rejestrują cząstki promieniowania kosmicznego za pomocą teleskopu i liczników, a P. M. Blackett i G. P...
  • ... napięcia motywacyjnego spowodowany niemożnością realizacji podstawowych celów wyznaczanych przez kulturę za pomocą środków konformistycznych, "ucieknie się do honorowego krwiodawstwa" (teoria Mertona?) Czy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego