załamywać

Słownik języka polskiego PWN*

załamaćzałamywać
1. «zgiąć coś pod pewnym kątem»
2. «naciskając na coś z góry, sprawić, że to pęknie»
3. «pozbawić kogoś odporności psychicznej»
4. «doprowadzić do upadku lub pogorszenia się czegoś»
5. «spowodować zmianę kierunku rozchodzenia się światła lub fali elektromagnetycznej»
załamać sięzałamywać się
1. «zostać zagiętym»
2. «ulec zgnieceniu, pęknięciu lub oberwaniu się pod naporem ciężaru»
3. «stracić odporność psychiczną»
4. «o głosie, dźwięku: gwałtownie urwać się lub obniżyć się na chwilę»
5. «ulec nagłemu zahamowaniu lub pogorszeniu»
6. «o świetle i falach elektromagnetycznych: zmienić kierunek»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego