za��ma

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zama -mie, -mę
zam. (= zamieszkały)
zamach -chu; -chów

Słownik języka polskiego PWN*

zamach
1. «energiczny ruch ręką lub nogą do tyłu, a następnie do przodu, w celu zwiększenia siły uderzenia lub rzutu»
2. «działanie mające na celu odebranie komuś życia, majątku, praw itp.»

• zamachowy
zamach samobójczy «zamach, w którym ginie jego sprawca»
zamach stanu «próba przejęcia władzy w państwie siłą»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego