zadrzewi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za•drzewić -ewię, -ewią; -ew, -ew•cie
za•drzewienie; -wień

Słownik języka polskiego PWN*

zadrzewićzadrzewiać «obsadzić jakiś teren drzewami»
zadrzewienie «skupisko drzew i krzewów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego