zajęcie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zajęcie; -ęć
zająć zajmę, zajmiesz, zajmą; -jął, -jęła, -jęli; -jąwszy; -jęty

Słownik języka polskiego PWN*

zajęcie
1. «czynność wykonywana przez kogoś»
2. «praca stanowiąca źródło utrzymania»
3. «zainteresowanie»
4. «areszt nałożony na czyjąś własność»
zajęcia «regularne lekcje, wykłady lub treningi organizowane przez szkołę, uczelnię lub klub»
• zajęciowy
zająćzajmować
1. «zapełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń lub powierzchnię»
2. «usiąść lub stanąć w określonym miejscu»
3. «znaleźć się na jakimś miejscu w klasyfikacji, hierarchii itp.»
4. «zacząć użytkować jakieś pomieszczenie»
5. «skorzystać z jakiegoś pomieszczenia lub urządzenia»
6. «wziąć coś w posiadanie»
7. «dać komuś coś do roboty lub do zabawy»
8. «wypełnić czymś określony czas»
9. «wzbudzić czyjąś ciekawość»
10. «położyć na czymś areszt»
11. «o chorobach: rozszerzyć działanie na jakiś organ»
12. «o ogniu: rozprzestrzenić się»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego