zakład

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•kład -du, -dzie; -dów (skrót: zakł.): zakład karny, ale: Zakład Karny w Strzelcach Opolskich; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Słownik języka polskiego PWN

zakład
1. «przedsiębiorstwo lub jego część produkująca coś lub świadcząca jakieś usługi»
2. «instytucja naukowa, społeczna, kulturalna, lecznicza itp.; też: jednostka organizacyjna takiej instytucji»
3. «umowa zawarta między osobami mającymi odmienne zdania, określająca, co ma zrobić osoba myląca się»
4. «stawianie jakiejś sumy pieniędzy na przewidywany wynik meczu, gonitwy itp.»
5. «podwinięty brzeg czegoś»

• zakładowy • zakładzik
poszycie klinkierowe, na zakład «poszycie łodzi okrętowych i jachtów o kadłubach drewnianych, w którym brzegi sąsiednich klepek zachodzą na siebie podobnie jak dachówki na dachu»
zakład pogrzebowy «zakład organizujący pogrzeby»
zakład poprawczy «zakład wychowawczy dla nieletnich przestępców»
zakład pracy «instytucja, w której się pracuje zarobkowo»
zakład zamknięty «karna, wychowawcza lub lecznicza instytucja lub jej część ograniczająca wolność osób w niej przebywających»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zakład Pracy Chronionej
27.11.2012
Szanowni Państwo,
jak powinien wyglądać poprawnie utworzony skrót od nazwy Zakład Pracy ChronionejZPCh? Spotkałam się także z zapisem ZPChr oraz ZPChR, lecz nie wydają mi się one poprawne.
Z wyrazami szacunku
Joanna
być albo nie być
13.02.2010
Szanowni Profesorowie!
Zastanawiałyśmy się dziś z koleżanką nad sformułowaniem być albo nie być. Czy np. „Wyniki kontroli oznaczały być albo nie być dla zakładu produkcyjnego”, czy też „…być albo nie być zakładu produkcyjnego”? Pierwsza wersja wydaje się brzmieć lepiej. Ale już np. „Być albo nie być zakładu zależało od wyników kontroli”, prawda?
Z góry dziękuję
Justyna
Czy postawić przecinek? (2)
6.07.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym nawiązać do porady: „Czy postawić przecinek?” , do pkt. 4. Chodziło mi o to, czy powinnam wydzielić jakoś część: pierwszego zakładu C. Pierwszy zakład ma literę C, kolejne już inne litery. W związku z tym czy taki zapis (pierwszego zakładu C) jest właściwy?

Z poważaniem
Czytelniczka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... NPW. Przejęciem Nocnej Pomocy Wyjazdowej zainteresowany jest z kolei Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej "Lekarz". Tak więc wszystko wskazuje na to, że...
  • ... przez nas w otwartym funduszu emerytalnym i od naszego wieku. Zakładom emerytalnym nie wolno uwzględniać takich czynników jak miejsce zamieszkania czy...
  • ... produkcji wiązek elektrycznych pracuje już prawie tysiąc osób, a właścicielem zakładu jest amerykańskie konsorcjum Molex - jeden ze światowych potentatów w tej...

Encyklopedia PWN

prawo jednostka państw. wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której celem jest świadczenie usług socjalno-kult.,
w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
zakład poprawczy, dom poprawczy,
w Polsce środek poprawczy stosowany przez sąd rodzinny względem nieletniego, który po ukończenu 13, a przed ukończeniem 17 lat dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu;
przytułek zał. 1846 z inicjatywy A. Czartoryskiej przez siostry miłosierdzia;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego