zalewa��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zalewa -ewie, -ewę; -ew
zalew -wu, -wie; -wów: zalew rzeki, ale: Zalew Wiślany, Zalew Zegrzyński
zalewać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN*

zalewa
1. «roztwór wodny cukru, soli, octu i przypraw służący do konserwowania produktów spożywczych»
2. «sos albo wywar ścinający się w galaretę»
zalaćzalewać
1. «lejąc płyn, pokryć nim coś całkowicie»
2. «o płynie lub półpłynnej substancji: napełnić lub zatopić coś»
3. «wylewając niechcący jakiś płyn, zamoczyć albo zaplamić kogoś lub coś»
4. «wystąpić w wielkiej ilości»
5. «o uczuciach: opanować kogoś całkowicie»
6. «o świetle, barwie itp.: objąć swoim zasięgiem jakieś miejsca»
7. «zmyślić coś lub mocno przesadzić»
8. «zalepić, wzmocnić lub uszczelnić przez wypełnienie krzepliwą substancją»
zalew
1. «zalewanie lądu przez wodę»
2. «masowy, niekontrolowany napływ czegoś»
3. «teren zalany przez wodę»
4. «zatoka o wydłużonym kształcie, oddzielona od morza mierzeją»
5. «zabieg nawadniania i użyźniania gleby namułami wodnymi»

• zalewowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego