zaliczkowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zaliczka «część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności»
• zaliczkowy • zaliczkowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... uchwaleniu budżetu państwa. Ale na konta urzędów wojewódzkich wpłynęły już zaliczkowo pierwsze kwoty. W Zachodniopomorskiem podzielono do tej pory między ośrodki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego