zaludnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zalud•nić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN

zaludnienie «ogół ludzi zamieszkujących dany obszar»
zaludnićzaludniać
1. «osiedlić ludzi na jakimś terenie lub ulokować w pustym budynku»
2. «o wielu ludziach: zamieszkać gdzieś lub zapełnić jakieś miejsca»
gęstość zaludnienia «liczba ludności zamieszkującej dany obszar przypadająca na jednostkę powierzchni terenu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego