zamachowiec samobójca

Wielki słownik ortograficzny PWN

zamachowiec samo•bój•ca zamachow•ca samo•bój•cy; zamachow•cy samo•bój•cy, zamachow•ców samo•bój•ców

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego