zamknięty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za•mknięty; -ęci
za•mknąć -nę, -niesz, -ną; -nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; -nięty

Słownik języka polskiego PWN*

zamknięty
1. «ograniczony w przestrzeni lub osłonięty ze wszystkich stron»
2. «taki, do którego nie ma dostępu lub który się izoluje»
3. «nieujawniający swoich myśli i uczuć»
4. «niezmieniający swoich poglądów»
5. «taki, w którym mogą wziąć udział tylko osoby lub instytucje zaproszone»
zakład zamknięty «karna, wychowawcza lub lecznicza instytucja lub jej część ograniczająca wolność osób w niej przebywających»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego