zapobiegliwy

Wielki słownik ortograficzny PWN

zapobieg•liwy; -wi; -w•szy

Słownik języka polskiego PWN

zapobiegliwy
1. «taki, który przewiduje przyszłe potrzeby i przygotowuje się do ich zaspokojenia»
2. «przedsiębrany w trosce o przyszłość»

• zapobiegliwie • zapobiegliwość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zwyczajów i nakazów wiary.
    Inżynier Kao jest bywalcem trasy, jak
    zapobiegliwa mróweczka znosi do naszej wspólnej kabiny dzikie pomarańcze o gorzkawym...
  • ... I krzyki sąsiada na podwórzu, bo znów przyjechała nowa ciężarówka, zapobiegliwe krzyki sąsiada. Jakże mówić możemy o bliskości? Te nasze samotności...
  • ... umieli. Jakże była słaba i niedołężna wobec tych wszystkich skrzętnych, zapobiegliwych gospodyń! A taką się sobie wydając, tym bardziej marzyła, jaka...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego