zasób

Wielki słownik ortograficzny PWN

zasób -sobu, -sobie; -sobów

Słownik języka polskiego PWN

zasób
1. «pewna ilość czegoś nagromadzona w celu wykorzystania w przyszłości»
2. «posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności»
zasoby «złoża bogactw naturalnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

otwarte zasoby edukacyjne
5.09.2013
Dzień dobry,
czy wszystkie słowa w sformułowaniu otwarte zasoby edukacyjne rozpoczynamy wielkimi literami? Tak piszą w Wikipedii. Moim zdaniem jednak należy pisać małymi: to nie jest nazwa własna, w języku polskim nie używa się wielkich liter tak często, poza tym twórcom i twórczyniom takich zasobów zależy, aby ich nazwa weszła do potocznej polszczyzny (wraz z ich jak najczęstszym wykorzystywaniem w szkołach). Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Z poważaniem,
Claudia Snochowska-Gonzalez
bikini i bikiniarze
17.10.2006
Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego wywodzi wyraz bikini od „nazwy wyspy, która się stała w Polsce symbolem egzotyki i braku więzi z polskim środowiskiem’’. Inną genezę podają Skrzydlate słowa (Markiewicz, Romanowski): od krawata zwanego bikini. Czy w zasobach PWN istnieją wzmianki na ten temat (tzn. zarówno samego krawata, jak i genezy wyrazu bikiniarz, tudzież Bikini jako symbolu braku więzi)?
Ile mamy wyrazów?
14.03.2009
Ile mamy homofonów i homografów w języku polskim?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do podejmowania decyzji z zakresu polityki pieniężnej. Po drugie, w zasobach pieniężnych polskiego społeczeństwa nadal znaczną rolę odgrywają depozyty na rachunkach...
  • ... ma zawsze składać szczurom ofiarę ze swego zdrowia i swych zasobów?
    Uczeni patrzyli bezradnie, jak w 1965 roku gospodarka Madagaskaru została...
  • ... zorientowanie przedsiębiorczości na tworzenie zysku dzięki oszczędnemu i efektywnemu użytkowaniu zasobów oraz wyjście z programem ekorozwoju jako jednolitą koncepcją dla pomocy...

Encyklopedia PWN

ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
podstawowe składniki wzrostu gospodarczego;
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
ekon. część zasobów naturalnych; są to przede wszystkim zasoby energetyczne (paliwa kopalne) i minerały.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego