zasada dostatecznej racji

Słownik języka polskiego PWN

zasada dostatecznej racji «w logice: postulat uznawania za prawdziwe tylko twierdzeń należycie uzasadnionych»

Encyklopedia PWN

racji dostatecznej zasada, łac. principium rationis sufficientis,
filoz., log. postulat uznawania (przyjmowania za prawdziwe) wyłącznie takich zdań, które są należycie uzasadnione.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.