zasadniczo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zasadniczo
1. «w sposób zasadniczy»
2. «właściwie, na ogół»
3. «nie odstępując od przyjętych zasad»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego