zastrzeżenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•strzec -strzegę, -strzeżesz, -strzegą; -strzeż•cie; -strzegł; -strzegł•szy; -strzeżony

Słownik języka polskiego PWN

zastrzeżenie
1. «krytyczna uwaga»
2. «warunek w umowie, którego złamanie powoduje jej unieważnienie»
zastrzeczastrzegać
1. «sformułować warunki przyznające osobie lub instytucji jakieś prawo lub przywileje»
2. «uprzedzić o czymś»
telefon zastrzeżony «telefon, którego numer nie figuruje w spisie telefonów ani nie jest podawany w biurze numerów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego