zatem

Słownik języka polskiego PWN*

zatem I
1. «spójnik przyłączający zdania lub wyrażenia, które przedstawiają skutek tego, o czym była wcześniej mowa, lub wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania, np. Masz gorączkę, zatem jesteś chory.»
2. «spójnik w połączeniu a zatem wprowadzający inną charakterystykę tego, o czym wcześniej była mowa, np. Mam spotkanie z mężem mojej córki, a zatem z moim zięciem.»
zatem II «partykuła wprowadzająca w połączeniu a zatem nawiązanie do poprzedzającego kontekstu lub do sytuacji, np. Chciałabym z wami o czymś porozmawiać. – A zatem siądźmy.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego