zatrudniać

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•trud•niać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

zatrudnićzatrudniać «dać komuś pracę»
zatrudnić sięzatrudniać się «podjąć płatną pracę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego