zawodowo����

Słownik języka polskiego PWN*

zawodowy
1. «związany z jakimś zawodem»
2. «przygotowujący do zawodu»
3. «uprawiający coś jako zawód»
4. «wykonywany jako zawód»

• zawodowo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego