zda��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zdać zdam, zdadzą; zdaj•cie
zdanie; -ań

Słownik języka polskiego PWN*

zdaćzdawać
1. «oficjalnie przekazać coś komuś»
2. «powierzyć komuś jakieś zajęcie lub stanowisko»
3. «uzyskać na egzaminie pozytywny wynik»
4. «uzyskać promocję do następnej klasy, zaliczyć jakiś kursu lub po złożeniu egzaminu zostać uczniem jakiejś szkoły»
5. zdawać «przystępować do egzaminu»
6. «przedstawić stan, przebieg czegoś»
7. «postawić kogoś w sytuacji zmuszającej do czegoś»
zdanie
1. «myśl wyrażona słowami»
2. «opinia o kimś lub czymś»
3. jęz. «zespół wyrazów powiązanych zależnościami gramatycznymi i zawierający orzeczenie»
4. log. «sensowne wyrażenie oznajmiające podlegające falsyfikacji»
5. «czterotaktowa część utworu muzycznego stanowiąca logiczną całość»

• zdaniowy • zdanko
imiesłowowy równoważnik zdania «równoważnik zdania zawierający imiesłów nieodmienny»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego