zdolny

Wielki słownik ortograficzny PWN

zdol•ny; -ni
mało zdol•ny; mało zdol•ni

Słownik języka polskiego PWN

zdolny
1. «mający predyspozycje do łatwego opanowania pewnych umiejętności»
2. «mogący coś zrobić»

• zdolność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego