zebrani

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ze•brać zbiorę, zbierzesz, zbiorą; zbierz, zbierz•cie
ze•branie; -ań

Słownik języka polskiego PWN*

zebrani «osoby uczestniczące w jakimś spotkaniu»
zebraćzbierać
1. «w jakimś miejscu zgromadzić jakieś rzeczy, przedmioty»
2. «zapoznać się z wieloma informacjami, opiniami na jakiś temat itp.»
3. «zgromadzić ludzi w jakimś miejscu»
4. «podnieść, zerwać lub zdjąć i zabrać z miejsca, w którym rosły owoce, zboża, kwiaty itp.»
5. «usunąć coś, co leży nie na swoim miejscu lub czego jest za dużo»
6. «ułożyć coś ciaśniej, niż było ułożone»
7. «otrzymać coś jako ocenę własnego postępowania lub dokonań»
8. «ująć lub zszyć głębiej materiał, dopasowując jakąś część ubrania»
zebranie «spotkanie pewnej liczby osób w celu omówienia jakichś spraw»
• zebraniowy • zebranko

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego