zgasły

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zgas•ły; zgaś•li
zgas•nąć -s•nę, zgaś•niesz, -s•ną; zgaś•nij•cie; -sł a. -s•nął, -s•ła; -sł•szy a. -s•nąwszy

Słownik języka polskiego PWN*

zgasły
1. «taki, który przestał się palić lub świecić»
2.  «taki, który stracił intensywność lub zanikł»
3. pot. «taki, który stracił pewność siebie»
4. «taki, który umarł»
zgasnąć
1. «przestać się palić lub świecić»
2. «o urządzeniach: przestać działać»
3. «o zjawiskach i uczuciach: stracić intensywność lub zaniknąć»
4. «stracić na wartości, atrakcyjności, znaczeniu w porównaniu z kimś albo z czymś»
5. «stracić pewność siebie»
6. euf. «umrzeć»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego