zgodność

Wielki słownik ortograficzny PWN

za zgod•ność (skrót: zz.)

Słownik języka polskiego PWN

zgodny
1. «żyjący w zgodzie; też: właściwy takiemu człowiekowi»
2. «będący wynikiem czyjejś skłonności do zgody»
3. «niesprzeczny z czymś»
4. «jednomyślny, jednakowy, harmonijny»

• zgodnie • zgodność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zgodność czasów w polszczyźnie
24.05.2017
Mam pytanie odnośnie czasów w języku polskim. Mówi się, że nie można ich mieszać, ale wszędzie natrafiam na zdania tego typu:
Miała wrażenie, że cały czas czuje jego obecność.
Jeszcze wczoraj wiedziała, co robi. Teraz jednak uczucie pewności ją opuściło.
Próbowała zrozumieć, czy sobie żartuje, czy mówi poważnie.

Czy w języku polskim istnieją jakieś przypadki, w których wprowadza się zamieszanie do czasów? (Tak jak na przykład w angielskich conditionalach).
zgodność podmiotu z orzeczeniem
30.09.2002
Dyrektor domu kultury wraz z organizatorami koncertu zaprasza gości czy zapraszają gości? Dziękuję za odpowiedź.
Poświadczyć zgodność z oryginałem
5.06.2017
Szanowni Państwo!
Poświadczyć zgodność z oryginałem czy poświadczyć za zgodność z oryginałem?
Słowniki tego nie rozstrzygają (Inny słownik języka polskiego, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Uniwersalny słownik języka polskiego). W Narodowym Korpusie Języka Polskiego jest 6 przykładów z poświadczyć zgodność z oryginałem, żadnego z poświadczyć za zgodność z oryginałem. W Internecie (w tym w ustawach) są obie wersje.
Marek Piersa

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przez Wysoką Izbę, dopóki nie zostaną sporządzone ekspertyzy o jej zgodności z konstytucją. Kazimierz Michał Ujazdowski, wicemarszałek Sejmu z PiS, zapowiada...
  • ... dramatów Czechowa - "Wiśniowego sadu" w reż. Remigiusza Brzyka. Reżyser zapowiada zgodność z intencjami autora, a te brzmiały: "Chciałem tylko uczciwie powiedzieć...
  • ... eliminacji wyłoniono 130 nazw i te poddano różnorakim badaniom. Oceniano zgodność z wizją koncernu, przeprowadzono badania lingwistyczne i skojarzeniowe, w języku...

Encyklopedia PWN

zgodność, konkordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą 2 warstw skał osadowych (lub zespołów warstw) będący wynikiem ich normalnego następstwa, czyli takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw (luka stratygraficzna) na warstwach starszych;
antygeny zgodności tkankowej, antygeny transplantacyjne,
genet. zespół antygenów charakteryzujących indywidualność immunologiczną organizmu (u człowieka antygeny HLA I i II klasy), występujących na powierzchni jego komórek;
główny kompleks zgodności tkankowej, ang. major histocompatibility complex (MHC),
zespół genów zlokalizowanych u człowieka w 6. chromosomie, programujących osobniczo-swoiste sekwencje aminokwasowe polipeptydów, które tworzą na powierzchni komórek system sygnalizacji pozwalający na rozróżnienie przez rozpoznające komórki układu odpornościowego (głównie limfocyty T) pomiędzy antygenami własnymi i obcymi;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego