ziemiaństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ziemiaństwo
1. daw. «właściciele posiadłości ziemskich»
2. daw. «zajęcie właściciela posiadłości ziemskiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w postaci skonfiskowanych majątków przyniesie im jego stłumienie. Przeglądając spisy ziemiaństwa z okresu II Rzeczypospolitej byłem zdumiony wielką liczbą rosyjskich nazwisk...
  • ... konna jazda, myślistwo i szermierka pozostały przywilejem bogaczy, a zwłaszcza ziemiaństwa. Zaczęły się jednak pojawiać nowe formy ruchu fizycznego. W 1867...
  • ... utworu budziła i budzi nadal kontrowersje. Jedni z badaczy uważają Ziemiaństwo za „epifanię polskości", za „poemat o Wiecznej Polskości...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego