ziemianin

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ziemianin (mieszkaniec Ziemi) -anina, -aninie; -anie, -an
Ziemianin: Adam Ziemianin, Ziemianina, o Ziemianinie
ziemianin (właściciel majątku ziemskiego) -anina, -aninie; -anie, -an

Słownik języka polskiego PWN

ziemianin
1. Ziemianin, ziemianin «mieszkaniec Ziemi»
2. daw. «właściciel posiadłości ziemskiej»

• ziemiański

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ziemianin a ziemianin
3.09.2016
Szanowni Państwo,
czy nazwę mieszkańca Ziemi piszemy tylko wielką literą?

Z poważaniem
Czytelnik
o niebie i ziemianach
2.01.2012
Szanowni Państwo!
„Co poeta miał na myśli” w słowach kolędy Bóg się rodzi: „Cóż masz niebo nad ziemiany”. Co konkretnie oznacza ten werset w kontekście dalszego ciągu tej strofy. Czy ziemiany to narzędnik, czy biernik?
Z poważaniem,
Łukasz
Czym jest białostoczanin?
8.05.2018
Chciałabym się dowiedzieć, czy białostoczanin jest nazwą własną, czy pospolitą.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ślężę wszyscy spotkali się przy herbatce i ciastkach. Polskie Towarzystwo Ziemian powstało w 1990 i liczy około 300 członków w 20...
  • ... o pomnożenie środków na cele inwestycyjne. Lecz zarządzenie to faworyzowało ziemian, a uderzyło chłopów: dobra narodowe wyprzedawać miano całymi folwarkami z...
  • ... Część męska była dość skromna. Podzielono ją na kilka rozdziałów: "Ziemianie" (potem okazało się, że to rolnicy), "Samotni poeci" (więźniowie; pewnie...

Encyklopedia PWN

ziemianie, ziemiaństwo,
dziedzice dóbr, obywatele ziemscy, posiadacze wielkiej i średniej własności ziemskiej — warstwa społeczna wyodrębniona w toku procesów przeobrażeń społeczeństwa stanowego.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego