znaczeniowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

znaczenie
1. «myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, w czyimś zachowaniu itp.»
2. «wartość, ważność czegoś»
3. «treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie»

• znaczeniowy • znaczeniowo
treść znaczeniowa wyrazu «to, co wyraz znaczy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rozchwianie znaczeniowe
12.09.2001
Witam serdecznie,

Chciałbym zapytać, cóż to jest rozchwianie znaczeniowe? Jak rozumieć ten termin, z którym spotkałem się pewnego razu, a który nie był wówczas zdefiniowany? Czy jest to jakiś oficjalny, funkcjonujący termin językoznawstwa? Czym różni się od przesunięcia znaczeniowego?
Pozdrawiam,

Piotr
szczyt, wierzch i czubek
14.11.2005
Witam! Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słów szczyt, wierzch i czubek. Czy one miały ze sobą coś wspólnego? Dziękuję!
bedłka i betka
11.12.2008
3-tomowy SJP PWN-u (dodatek do Wyborczej na CD) nie zawiera słowa betka, a w haśle bedłka podaje m.in. „fraz. pot. To dla mnie bedłka «coś nie sprawia komuś trudności (...)»”. Inaczej jest w http://sjp.pwn.pl/ oraz Uniwersalnym SJP pod red. S. Dubisza, gdzie betka i bedłka to dwa rozłączne hasła, gdzie po bedłce w roli betki ślad zaginął. Czy znaczy to, że bedłka jednorazowo tylko została pomylona z betką i we wskazanym słowniku jest błąd?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pisane na ekranie odgrywało wewnątrz struktury utworu filmowego ważną rolę znaczeniową. Podkreślam to, albowiem dopiero współistnienie obrazów i mowy, pisma i...
  • ... konwencjonalnymi - naszych postaw wobec innego człowieka. Symbole ułożone w ciągi znaczeniowe, na wzór np. baśni, tworzą mity. Mit, jako celowy zestaw...
  • ... charakterystyczna jest równowaga pełna napięć i kontrastów, zarówno w sferze znaczeniowej, jak i stylistycznej. Tezę tę uzupełniają wirtuozowskie analizy ironii, którą...

Encyklopedia PWN

znaczenie słowa, sprecyzowane za pomocą świadomie wysuniętego przez określoną osobę lub instytucję postulatu, konwencji lub umowy;
językozn. dziedzina zjawisk pozatekstowych, dotyczy znaczeń współzależnych zespołu wyrazów lub innych elementów językowych, semantyka lingwistyczna;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego