znaczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

znaczyć -czę, -czą; -cz•cie
znaczenie; -czeń (skrót: zn.)

Słownik języka polskiego PWN

znaczyć
1. «być znakiem czegoś»
2. «odgrywać ważną rolę»
3. «umieszczać na czymś lub na kimś znak»
4. «zostawiać na czymś znak, ślad»
5. «wskazywać, wyznaczać»
znaczyć się «uwidaczniać się»
znaczący
1. «informujący, świadczący o czymś»
2. «odgrywający ważną rolę»

• znacząco

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego