znajomość

Słownik języka polskiego PWN*

znajomość
1. «utrzymywanie z kimś stosunków towarzyskich»
2. «wiedza o czymś lub jakaś umiejętność»
bierna znajomość języka «brak umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie»
czynna znajomość języka «umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i w piśmie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego