znak dodatni

Słownik języka polskiego PWN

znak dodatni
1. «znak graficzny (+) oznaczający liczbę dodatnią»
2. «znak graficzny (+) oznaczający dodatni ładunek elektryczny lub dodatnią wartość ładunku»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jak i ujemne. Przyjęto, zgodnie z propozycją Paszyńskiego (1965), że znak dodatni oznacza dopływ ciepła do powierzchni czynnej z atmosfery lub z...
  • ... nas, że dobra X i Y są wobec siebie komplementarne; znak dodatni świadczy o substytucyjności tych dóbr.

    5.3. Dochodowa elastyczność popytu...
  • ... 0,81,2); w dąbrowach zboczowych liczebności jonów lekkich ze znakiem dodatnim jest wyższa. Fitoaerozole. Wydzielanie substancji chemicznych przez rośliny i glebę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego