znak-przestankowy

Słownik języka polskiego PWN

znaki interpunkcyjne, przestankowe «znaki graficzne wskazujące w tekście granice zdań lub części zdań»

Porady językowe

Jeszcze o zbiegu znaków interpunkcyjnych
26.06.2009
Omawiana już była wielokrotnie kwestia zbiegu znaków interpunkcyjnych, kropki i cudzysłowu, np. w zdaniu:
On powiedział: „Ale brzydka pogoda!”.
Zastanawiam się, jak wyglądałby ten zapis, gdyby taka fraza w cudzysłowie z jakiś względów była zapisana kursywą (choćby ze względu na przyjęte w danym wydawnictwie rozwiązania jako cytat, wyrażenie obcojęzyczne zakończone wykrzyknikiem czy tytuł zakończony wykrzyknikiem). Czy można jednak po wykrzykniku w takiej sytuacji postawić kropkę?
Mała litera po wielokropku i znaku zapytania
22.09.2016
Szanowni Państwo!
Moje pytanie dotyczy stosowania wielkich liter po wielokropku i znaku zapytania. Podobno czasami można użyć małej litery. Podam zdania, co do których prosiłbym o opinię w tej kwestii:
1. No cóż... zobaczymy/Zobaczymy, jak to będzie.
2. Są trzy nurtujące kwestie: jak długo to potrwa? ile trzeba zapłacić? kto się odważy? (Kolejne pytania dużą czy małą literą?).

Jeśli to możliwe, prosiłbym także o szersze wyjaśnienia dot. tych kwestii.
interpunkcja a emotikony
4.02.2012
Jak poprawnie powinno się stosować emotikony: czy między słowem a emotikonem stosujemy odstęp, czy może emotikony mamy traktować jak znaki przestankowe? I jeszcze jedno pytanie: czy po emotikonie, jeżeli jest to koniec zdania, należy postawić kropkę? Poniżej podaję przykłady, które zobrazują moje wątpliwości:
z odstępem / bez odstępu:
1. Masz rację :)
2. Masz rację:)

z kropką / bez kroki:
1. Wiem, że mam rację:).
2. Wiem, że mam rację:)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wykorzystaj na zaplanowanie następnego dnia.  Słowa klucze

  Męskie i żeńskie
  znaki przestankowe wychodzą na ring, tulą się i uciekają. Literki układają w...
 • ... tu jest raczej proces odwrotny. Należy
  ze względów antysemantycznych zachować
  znaki przestankowe, natomiast
  odrzucić wszelkie litery i w ten sposób stworzyć rzecz...
 • ... a następującym po nim znakiem interpunkcyjnym;
  - koniecznie umieść spację między
  znakiem przestankowym a następującym bezpośrednio po nim wyrazem (wyjątek stanowią tu nawiasy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego