zoologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zoologia «nauka o zwierzętach»
• zoologiczny • zoolog
ogród zoologiczny «teren przystosowany do hodowli i aklimatyzacji zwierząt pochodzących z różnych rejonów geograficznych, udostępniony dla zwiedzających»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ogród bądź ogrody przed wyliczeniem, z dwukropkiem lub bez
2.07.2018
Szanowni Państwo,
czy zdanie powinno brzmieć:
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogrody botaniczny i zoologiczny
lub
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogrody: botaniczny i zoologiczny,
czy
Do ich dyspozycji oddano obserwatoria astronomiczne, ogród botaniczny i zoologiczny
Ogrody czy ogród? Z dwukropkiem czy bez?

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, AB
nazwy pospolite i nazwy własne
23.04.2007
Proszę o informację dotyczącą pisowni takich nazw, jak zoo, rynek, ratusz, ogród botaniczny itp. Jeśli te nazwy odnoszą się do konkretnych miejsc w danym mieście, to zapiszemy je dużą czy małą literą? Zatem w zdaniu: „Dzisiaj byliśmy w zoo”, gdy chodzi o zoo wrocławskie, piszę tę nazwę małą czy dużą literą? To samo dotyczy pozostałych, wcześniej wymienionych nazw. Słownik podaje regułę niezbyt jasno.
Łączę wyrazy szacunku.
potoczne w cudzysłowie?
20.03.2011
Witam:))
Czy nazwy potoczne, jak np. Zoolog – określenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, zapisujemy w cudzysłowie? Na przykład „W piątek byliśmy w «Zoologu».
Karola

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... sprzedawane wyłącznie w lecznicach weterynaryjnych oraz w niektórych specjalistycznych sklepach zoologicznych.
  Chcemy aby Państwo nabywali nasze produkty w sprawdzonych źródłach.

  WAWER...
 • ... konwencja ludzi tego samego zawodu, a tym bardziej pracowników sklepów zoologicznych, jest jednym z najbardziej nudnych wydarzeń, jakie tylko potrafi podpowiedzieć...
 • ... do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
  - w ogrodach
  zoologicznych
  - wolno żyjących (dzikich)
  - doświadczalnych
  - ludzi
  SŁONIE Z WIELKIEGO NAMIOTU
  W...

Encyklopedia PWN

placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
kompleks złożony z 2 obiektów: starego ogrodu zool. (zał. 1871) położonego w centrum Poznania (ok. 5 ha) i nowego (zał. 1974), we wschodniej części miasta w parku leśnym na Białej Górze (ok. 118 ha —1989), opodal Jez. Maltańskiego.
stowarzyszenie nauk., zał. 1935 z inicjatywy zoologów warsz. (W. Roszkowski, T. Jaczewski) i lwowskich (R. Kuntze, G. Poluszyński, J. Noskiewicz), z siedzibą we Wrocławiu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!