zoonoza

Słownik języka polskiego PWN*

zoonoza «choroba zakaźna zwierząt mogąca przenosić się na ludzi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego