zoonoza

Wielki słownik ortograficzny PWN

zoo•noza -nozie, -nozę; -noz

Słownik języka polskiego PWN

zoonoza «choroba zakaźna zwierząt mogąca przenosić się na ludzi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego